español | euskera

Web de la Federación Vasca de Voleibol

Gestion y desarrollo del voleibol y el voley playa Vasco

EMAKUMEAREN EGUNA Oztoporik gabeko lasterketa baten alde!

A 

 

 

 

BOLEIBOL EUSKAL FEDERAKUNDEA

FEDERACION VASCA DE VOLEIBOL

Edificio Asociación de Federaciones (Mendizorroza)

Plaza Amadeo García Salazar, s/n

 01007 VITORIA-GASTEIZ

Tlf. 945/151774 – Fax. 945/150297

e-mail: mailto:bef.fvvb@euskalnet.net

 

 

 

 

 

 

EMAKUMEAREN EGUNA

Oztoporik gabeko lasterketa baten alde!

 

Emakumeen Eskubideen Nazioarteko Eguna dela eta, Euskadiko Boleibol Federaziotik kiroleanesparruguztietangizonen eta emakumeen arteko berdintasuneraginkorra lortzeko konpromisoa plazaratu eta berretsinahi dugu.

Kirola gizartea eraldatzeko tresna indartsua da, eta kirol-federazioakklubak eta kirol-estamentuak (kirolariakentrenatzaileakepaileakofizialakkudeatzaileakjabetzen gara genero-berdintasunaren aldeko borrokan ere zeregin garrantzitsua dugula.

Emakumeek diskriminaziorik ez izateko eta aukeraberberak izateko duten eskubidea oinarrizko eskubidea da, eta beren mugimendu osoa biltzen duen KartaOlinpikoaren oinarrizko printzipioa.

Gaur egunegiteko dagoen bideaz jabetu arrenEuskadikoFederazioakeuskal hondartzako boleibol eta boleibolosoaren izenean eta ordezkari gisaomenaldia egin nahidie kiroleko emakumeeitaldeklub edo federazio baten buru izateko konpromisoa hartu duten emakumeeizuzendarientrenatzaileepailekirolari edo boluntariogisa.

Eskerrik asko zuen balioak kirolaren eskura jartzeagatiketa gure sektorea are baliotsuago bihurtzeagatik.

Eskerrik asko femeninoan lider izateagatik eta zuenereduarekin laguntzeagatikemakume gehiagok jarraidezaten emakumeen parte-hartzea hazten kirolean.

Eskerrik asko zuekin kirolean berdintasunerantz urratsakematen jarraitzen duzulako.

Eskerrik asko testigantzarik sendoena zarelako kiroletikere gauzak aldatzeko borrokatzen garela.

Eskerrik asko ez amore emateagatik.

Eskerrik asko zuen grinagatik.

 

Euskal boleibol Federazioa, euskal hondartzako boleiboleta boleibolaren ordezkari gisabeti egon da, dago eta betiegongo da berdintasunaren eta diskriminaziorik ezarenalde.

Oztoporik gabeko lasterketa baten alde!

Zoriontsua martxoaren 8a.

 

MANIFIESTO DÍA de la MUJER

¡Por una carrera sin obstáculos!

 

Con motivo del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, desde LA FEDERACIÓN VASCA DE VOLEIBOL queremos hacer público y reiterar nuestro compromiso para el logro de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el deporte, en todos sus ámbitos. 

El deporte es una poderosa herramienta de transformación de la sociedad y las federaciones deportivas, clubes, estamentos del deporte (deportistas, entrenadores/as, árbitros, oficiales, gestores/as) somos conscientes del papel relevante que jugamos también en la lucha por la igualdad de género. 

El derecho de las mujeres a no ser discriminadas y disfrutar de las mismas oportunidades es un derecho fundamental y un principio básico de la Carta Olímpica que aglutina el conjunto de su movimiento. 

Hoy, a pesar de ser conscientes del camino que queda por recorrer, la FEDERACIÓN VASCA, en nombre y representación de la totalidad del voleibol y voley playa vasco, quiere rendir homenaje a las mujeres del deporte, a las mujeres que han asumido el compromiso de liderar un equipo, un club o una federación, ya sea desde el papel de directivas, entrenadoras, árbitros, deportistas o voluntarias. 

Gracias. Gracias por poner a disposición del deporte vuestros valores y hacer de nuestro sector un sector aún más valioso. 

Gracias por liderar en femenino y ayudar con vuestro ejemplo para que más mujeres sigan haciendo crecer la participación femenina en el deporte. 

Gracias porque con vosotras el deporte sigue dando pasos hacia la igualdad. 

Gracias porque eres el más firme testimonio que desde el deporte también luchamos para cambiar las cosas. 

Gracias por no rendiros. 

Gracias por vuestra pasión. 

La FEDERACIÓN VASCA DE VOLEIBOL en representación del voleibol y voley playa vasco, ha estado, está y estará siempre y en todo momento por la Igualdad y no discriminación alguna. 

¡Por una carrera sin obstáculos! 

Feliz 8 de marzo.

Boleibol Euskal Federakundea / Federación Vasca de Voleibol

Publicado el 08/03/2021 a las 15:04
Se ha visto 413 veces